Projectes de recerca

Investigador principal: 
Víctor Martínez-Gil (UAB, IP1) / Jordi Marrugat (UB, IP2)
Any d'inici: 
2022
Any de finalització: 
2025
Investigador principal: 
Lluís Cifuentes (UB) i Carmel Ferragud (UV)
Any d'inici: 
2022
Any de finalització: 
2025
Investigador principal: 
Clàudia Pons-Moll (IP1) / Maria-Rosa Lloret (IP2)
Any d'inici: 
2021
Any de finalització: 
2023
Investigador principal: 
Josep Solervicens i Cesc Esteve
Any d'inici: 
2020
Any de finalització: 
2022
Investigador principal: 
Lola Badia Pàmies
Any d'inici: 
2019
Any de finalització: 
2021
Investigador principal: 
Jordi Fortuny Andreu
Any d'inici: 
2019
Any de finalització: 
2023
Investigador principal: 
Anna Alberni
Any d'inici: 
2018
Any de finalització: 
2023
Investigador principal: 
Albert Soler
Any d'inici: 
2018
Investigador principal: 
Simone Sari
Any d'inici: 
2017
Any de finalització: 
2019
Investigador principal: 
Maria-Rosa Lloret (IP1), Clàudia Pons-Moll (IP2)
Any d'inici: 
2017
Any de finalització: 
2020
Investigador principal: 
Lola Badia Pàmies
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2018
Investigador principal: 
Glòria Bordons
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Vanessa Bretxa i Llorenç Comajoan
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2017
Investigador principal: 
Anna Alberni Jordà
Any d'inici: 
2015
Any de finalització: 
2017
Investigador principal: 
Carles Méndez (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Albert Soler Llopart
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Glòria Bordons
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Maria Pilar Perea
Any d'inici: 
2014
Any de finalització: 
2018
Investigador principal: 
Francesc Xavier Vila
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2016
Investigador principal: 
Emili Boix Fuster
Any d'inici: 
2013
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Francesc Xavier Vila Moreno
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Núria Alturo Monné
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2015
Investigador principal: 
Josefina Carrera Sabaté
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2013
Investigador principal: 
Mariona Taulé Delor
Any d'inici: 
2012
Any de finalització: 
2012
Any d'inici: 
2011
Any de finalització: 
2013
Any d'inici: 
2011
Any de finalització: 
2014
Investigador principal: 
Cedric Boeckx
Any d'inici: 
2010
Any de finalització: 
2014
Investigador principal: 
Àngels Massip i Bonet
Any d'inici: 
1996