Secció de Literatura Catalana

Professora ICREA i associada d'universitat
93 403 56 27
Catedràtica d'universitat - Professora emèrita
93 403 56 29
Professor titular d'universitat emèrit
93 403 56 26
Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor titular d'universitat
93 403 56 18
Catedràtic d'universitat - Professor emèrit
93 403 56 25
Coordinador de Doctorat i del Màster Òficial (Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
Professor agregat
93 403 56 28
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor titular d'universitat
93 403 56 23