Secció de Literatura Catalana

Professora ICREA i Associada d'Universitat
93 403 56 27
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 26
Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 18
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 33
Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva
93 403 56 24
Coordinador de Doctorat i del Màster Òficial (Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
Professor Agregat
93 403 56 28
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 23