Corpus del Català Contemporani de la Universitat de Barcelona

El Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB) és un arxiu de corpus de llengua catalana oral contemporània que ha estat confegit per a l’estudi de la variació dialectal (COD: Corpus Oral Dialectal), social (COS: Corpus de Varietats Socials) i funcional (COC: Corpus Oral de Conversa Col.loquial, COR: Corpus Oral de Registres) de la llengua catalana. Els materials han estat aplegats i elaborats en el marc de diferents projectes competitius finançats del Grup d’Estudi de la Variació, liderats per professors del Departament de Filologia Catalana de la UB.

El CCCUB posa a disposició dels investigadors la transcripció i una part dels arxius sonors dels textos del corpus, que han estat dipositats al Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Alguns documents han estat publicats en llibre i CD-Rom. En aquests casos, els CD-Rom corresponents contenen materials addicionals que no han estat dipositats al Dipòsit Digital de la UB: bases de dades, arxius sonors i la descripció detallada dels materials.

Accés al CCCUB