Grau de Llengües i Literatures Modernes - combinat

T'oferim la possibilitat d'estudiar Filologia Catalana en combinació amb altres llengües i literatures modernes. En el Grau de Llengües i Literatures Modernes es poden fer cinc combinacions d'estudis de Filologia Catalana:

  • Català + Alemany
  • Català + Anglès
  • Català + Espanyol
  • Català + Francès
  • Català + Rus

El pla d'estudis comprèn l'estudi de dues llengües (144 crèdits en les matèries obligatòries).

En el Grau Llengües Romàniques i les seves Literatures es pot combinar el català amb italià i amb gallec i portuguès.