Personal docent i investigador

Secció de Lingüística Catalana

Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 20
Coordinadora de la Secció de Lingüística Catalana
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 33
Professor Agregat d'Universitat
93 403 56 33
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 15
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 31
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 16
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 20
Professora Associada d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 21
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 30
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 17
Cap d'Estudis de Filologia
Catedràtica d'Universitat
93 403 56 14
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 22
Professor Associat d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 31
Director del Departament
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 32

Secció de Literatura Catalana

Professora ICREA i Associada d'Universitat
93 403 56 27
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 26
Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 18
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 33
Investigadora postdoctoral Juan de la Cierva
93 403 56 24
Coordinador de Doctorat i del Màster Òficial (Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
Professor Agregat
93 403 56 28
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'Universitat
93 403 56 23