Tesis doctorals

Autor
Meritxell Talavera Muntané
Director
Josep Maria Murgades Barceló
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de professors, edifici Josep Carner (5è pis), Facultat de Filologia i Comunicació, UB

Els objectius d'aquesta tesi doctoral són reconstruir el recorregut avanttextual i textual de La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, les intencions i responsabilitats que han jugat algun paper en la seva construcció i, tercerament i en conseqüència, editar el text críticament i verticalment.

La tesi s'inscriu en el programa de doctorat "Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals" de la Universitat de Barcelona (línia de recerca "Estudis Avançats en Lingüística i Literatura catalanes").

Meritxell Talavera
Autor
Ferran Alenxandri Palom
Director
Anton M. Espadaler i Joan Santanach
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de Graus de la Facultat de Filologia i Comunicació

Programa de doctorat: Estudis lingüístics, literaris i culturals.

Autor
Laia Benavent Llinares
Director
Neus Nogué Serrano (directora i tutora)
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de Graus de la Facultat de Filologia i Comunicació

L'objectiu d'aquesta tesi doctoral és analitzar el paper de la variació tant dialectal com funcional en la configuració de la norma sintàctica de la Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC (2016).

La tesi s'inscriu en el programa de doctorat "Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals" de la Universitat de Barcelona (línia de recerca "Estudis Avançats en Lingüística i Literatura catalanes").

Laia Benavent
Autor
Montserrat Sendra i Rovira
Director
F. Xavier Vila i Moreno (director) i Lluís Payrató (tutor)
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de professors, edifici Josep Carner, Facultat de Filologia i Comunicació, UB

Aquesta tesi té com a objectiu analitzar el debat sobre l'organització del plurilingüisme social en una eventual Catalunya independent que es va produir entre els anys 2012 i 2018. L'anàlisi de l'evolució d'aquest debat, dels actors que hi han participat i dels arguments que s'hi han utilitzat permetrà veure quines aportacions s'han fet en el debat global sobre la política lingüística, la planificació lingüística i l'organització de les polítiques lingüístiques en societats plurilingües.

Autor
Gemma Bartolí Masons
Director
Josep M. Domingo i Francesco Ardolino
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala Ramón y Cajal, Edifici Històric de la UB

Aquesta tesi doctoral estudia el discurs del crític literari i poeta Ramon Domènec Perés, un dels principals impulsors del modernisme a Catalunya. Es prenen com a marc temporal trenta anys, que abasten des de 1883 fins a 1913, coincidint amb el seu període de màxima esplendor. El treball examina totes les publicacions on Perés va escriure durant aquest temps, tant d'abast català com espanyol, i se centra a analitzar les seves opinions sobre la literatura catalana.

Gemma Bartolí
Autor
Eloi Bellés
Director
Maria-Pilar Perea Sabater
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de Graus de la Facultat de Filologia i Comunicació

L'objectiu principal d'aquesta tesi és estudiar l'evolució de les ideologies lingüístiques presents en obres lingüístiques catalanes publicades durant el segle XIX. Més concretament, se centra a analitzar les projeccions i les legitimacions que aquestes obres fan de la relació diglòssica que s'estableix entre el català i el castellà en el context de la creació dels estats nació moderns i de les societats liberals. Més tangencialment, s'ocupa també d'estudiar les ideologies sobre la identitat de la llengua catalana i la relació històrica que havia tingut amb l'occità.

Autor
Pau Francesch Sabaté
Director
Neus Nogué (directora) i Lluís Payrató (tutor)
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala Gabriel Oliver, Facultat de Filologia i Comunicació de la UB

La present tesi estudia el tractament donat per sis traductors professionals de l'anglès al català a un conjunt de fenòmens relatius a l'estructura informativa; és a dir, la manera com els enunciadors adeqüen el seu discurs als estats transitoris de la ment dels enunciataris a fi d'optimitzar la comunicació, i també de transmetre informació implícita.

Pau Francesch Sabaté
Autor
Letizia Staccioli
Director
Lola Badia i Stefano Asperti
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala Gabriel Oliver

The subject of the present work is the Lògica del Gatzell by Ramon Llull, a verse compendium based on al-Ghazālī’s Maqāṣid al-falāsifah and Peter of Spain’s Tractatus, to which the author added some elements of his personal thought. This is Ramon Llull’s first vernacular work, which, on the basis of the opinions of Jordi Rubió and Charles Lohr, has been insofar considered the transposition into vernacular verse of the Compendium logicae Algazelis, itself a translation of an Arabic compendium. The preparatory study for the new critical edition, however, required a further comparative analysis of the two texts, also in relation to the Arabic and Latin sources, which revealed problematic cases that challenge the commonly accepted compositional process. Through the discussion of a series of textual comparisons, a new hypothesis has been formulated about the relationship between the two compendia.

Autor
Roser Giménez García
Director
F. Xavier Vila i Moreno i Sheila Queralt Estevez
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de Professors, Edifici Josep Carner (5è pis)
Autor
Arnau Vives Piñas
Director
Albert Soler Llopart
Data de lectura

Enllaç per seguir la sessió de defensa de la tesi en directe.

Aquest treball estudia el significat i l’evolució de la imatge de l’amic i l’amat, una expressió paradigmàtica de la literatura de Ramon Llull. Les obres que desenvolupen
aquesta imatge defineixen una art d’estimar Déu, l’amància, alhora que són un manual de contemplació amb una dimensió específicament literària, en què la comunicació estètica serveix com a eina intelꞏlectual per a la transformació espiritual. L’amic hi representa simbòlicament l’artista exitós; la seva història és la de la realització de l’ésser humà que segueix el camí de l’Art lulꞏliana, de tal manera que esdevé exemple literari de l’aplicació del mètode artístic. Les obres amatives presenten, així, una associació recíproca entre literatura i art de contemplació.