El debat sobre l'oficialitat lingüística d'una Catalunya independent (2012-2018): història, actors i propostes

Autor
Montserrat Sendra i Rovira
Director
F. Xavier Vila i Moreno (director) i Lluís Payrató (tutor)
Data de lectura
Lloc de lectura
Sala de professors, edifici Josep Carner, Facultat de Filologia i Comunicació, UB

Aquesta tesi té com a objectiu analitzar el debat sobre l'organització del plurilingüisme social en una eventual Catalunya independent que es va produir entre els anys 2012 i 2018. L'anàlisi de l'evolució d'aquest debat, dels actors que hi han participat i dels arguments que s'hi han utilitzat permetrà veure quines aportacions s'han fet en el debat global sobre la política lingüística, la planificació lingüística i l'organització de les polítiques lingüístiques en societats plurilingües. El cas català, a més, té diferents aspectes que el singularitzen respecte les realitats d'altres països i el fan un cas especialment interessant a nivell internacional, ja que es parteix del plantejament integracionista de les comunitats lingüístiques, la doble oficialitat asimètrica actual, la diferència d'obligacions respecte el coneixement de llengües i la declaració del català i l'aranès com a llengües pròpies (Vila i Moreno 2019). Per dur a terme l'anàlisi s’ha utilitzat una base de dades creada ad hoc que recull prop de 1.500  referències (2012 - 2018), i s'han combinat tècniques quantitatives (amb recomptes dels tipus de textos, dels actors i dels mitjans que hi han participat) amb tècniques qualitatives (anàlisi dels arguments, de les línies d'opinió i de les discussions).