Secció de Lingüística Catalana

Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 20
Coordinadora de la Secció de Lingüística Catalana
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 30
Professor Agregat d'Universitat
93 403 56 33
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 31
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 15
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 31
Secretària del Departament
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 20
Professor Agregat d'Universitat
93 403 56 22
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 32
Professora Associada d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 21
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 19
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 17
Cap d'Estudis de Filologia
Catedràtica d'Universitat
93 403 56 14
Investigadora Ramón y Cajal
93 403 56 16
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 22
Professor Associat d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 33
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 22
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 33