Sebastià Carles Pons i Saura

Professor Associat d'Universitat
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.12
Hores de visita

Q1 Dl. 16 - 17:30 h

Q2 Hores convingudes prèviament per correu electrònic

Sebastià Pons és professor associat de la Universitat de Barcelona i professor funcionari de Llengua Catalana i literatura del cos de professors d'Ensenyament Secundari i Batxillerat de la Generalitat de Catalunya. Es va formar en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona, i posteriorment va fer estudis de postgrau i màster en gestió cultural, direcció i gestió d'institucions, edició en espanyol i conservació preventiva del patrimoni. De manera complementària, ha fet cursos de formació en els àmbits de la funció directiva, la cultura digital, el plurilingüisme i la interculturalitat, l'educació literària i la biblioteca escolar, l'enfocament globalitzat i la didàctica de la llengua. Ha participat en projectes d'innovació educativa i ha estat coordinador i tutor de pràctiques al centre per al Màster de formació de professorat d'ensenyament secundari, batxillerat, cicles formatius i ensenyament d'idiomes. Ha exercit funcions docents i directives en l'ensenyament secundari i el batxillerat, i ha treballat com a col·laborador o assessor en l'àmbit editorial.

 

Publicacions

  • Pons Saura, Sebastià C. (1997), No deixeu de mirar les balenes. Premi Antoni Navarro. Tremp: Garsineu Edicions.
  • Pons Saura, Sebastià C. (2000), Terra Santa. Premi Les Talúries de novel·la, Lleida: Diputació de Lleida i Pagès editors.
  • Pons Saura, Sebastià C. (2002) (editor i autor), Superè [Enciclopèdia de Club Super 3 (19 volums)]. Barcelona, Grup Enciclopèdia Catalana.