Directori organitzatiu

Secció de Lingüística Catalana

Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 20
Coordinadora de la Secció de Lingüística Catalana
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 30
Professor Agregat d'Universitat
93 403 56 33
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 15
Professor Associat d'Universitat
93 403 56 31
Secretària del Departament
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 20
Professora Associada d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Professora Titular d'Universitat
93 403 56 21
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 19
Catedràtic d'Universitat
93 403 56 17
Cap d'Estudis de Filologia
Catedràtica d'Universitat
93 403 56 14
Professora Agregada d'Universitat
93 403 56 22
Professor Associat d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 31
Professora Associada d'Universitat
93 403 56 31

Secció de Literatura Catalana

Professora ICREA i Associada d'universitat
93 403 56 27
Catedràtica d'universitat - Professora emèrita
93 403 56 29
Professor Titular d'universitat emèrit
93 403 56 26
Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor Titular d'universitat
93 403 56 18
Investigadora postdoctoral (FBG) - Professora Associada
93 403 56 29
Catedràtic d'universitat - Professor emèrit
93 403 56 25
Coordinador de Doctorat i del Màster Òficial (Estudis avançats de Llengua i Literatura Catalanes)
Professor Agregat
93 403 56 28
Investigador postdoctoral (FBG) - Professor Associat
93 403 56 29
Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'universitat
93 403 56 23