Eulàlia Anna Salvat Golobardes

Professora Associada d'Universitat
93 403 56 22
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.15
Hores de visita

Q1 Dt. 11:30-12:30 h. i hores convingudes prèviament per correu electrònic

Q2. Hores convingudes prèviament per correu electrònic

Publicacions

Grups de Recerca

Projectes de Recerca