La ambigüedad en la interfaz gramática-pragmática: factores estructurales y pragmáticos

Investigador principal: 
Jordi Fortuny Andreu
Codi de Referència: 
PID2019-104453GA-I00

Josep Ribera (Universitat de València)

Any d'inici: 
dimarts, 1 gener, 2019
Any de finalització: 
diumenge, 31 desembre, 2023