Laura Farré

Becària de 3r cicle
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.12, Secció de Lingüística Catalana.

Laura Farré (1990) va estudiar el grau de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona (2009-2013), el màster d’Assessorament Lingüístic, Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials (UB, 2013-2014) i el màster de Comunicació Especialitzada (especialitat: comunicació cultural) (UB, 2014-2015).

Ha fet de professora de català, de correctora i de traductora per a diverses empreses. El 2016 va col·laborar amb l’Institut d’Estudis Catalans en l’elaboració dels índexs de les Obres Completes de Pompeu Fabra. També va col·laborar amb el Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD) en el projecte de recerca “La referència als participants en el debat parlamentari català (1932-2013)”, dut a terme per Neus Nogué (UB) i Lluís Payrató (UB) (2015-2016).

A més, va guanyar el I i el II Premi d’investigació Jesús Moncada, convocats tots dos per l’Ajuntament de Mequinensa, amb els treballs “L’estil literari de Jesús Moncada a Estremida memòria: entre el català normatiu i la llengua de Mequinensa” (desembre, 2018) (premi ex aequo) i “La comunicació no verbal a Estremida memòria, de Jesús Moncada” (desembre, 2019) (premi atorgat per unanimitat del jurat), respectivament.

Actualment, prepara una tesi doctoral sobre el valor comunicatiu del silenci en la novel·lística de Jesús Moncada i Mercè Rodoreda, dirigida per Neus Nogué i Lluís Payrató, i és beneficiària de la beca PREDOCS-UB 2019-2020 de la Universitat de Barcelona.

Grups de Recerca

Projectes de Recerca