La comunicació no verbal a Estremida memòria, de Jesús Moncada

Autor
Laura Farré
Membres autors
Any
2020
Lloc
Saragossa
Pàgines
112
Col·lecció
Ainas
Editorial
Gara d’Edizions
ISBN
978-84-8094-075-7

Aquesta obra caracteritza l’estil literari de Jesús Moncada a Estremida memòria a partir dels elements de la comunicació no verbal que apareixen a la novel·la. A banda d’estudiar l’expressió lingüística de la no verbalitat a Estremida memòria, es relacionen les manifestacions lingüístiques de la comunicació no verbal amb el registre i el gènere del text i amb la caracterització dels personatges. I també es posa de manifest la manera de procedir de l’escriptor amb relació al conjunt de la seva obra: el detallisme i la minuciositat són dues característiques essencials de tota la seva producció literària.