Jordi Marrugat Domènech

Professor Lector Serra Húnter
93 402 10 49
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.16
Hores de visita

Q1 Dc. 10-00 - 12:00 h.

Q2

Publicacions

Projectes de Recerca