Jordi Marrugat Domènech

Professor lector Serra Húnter
93 402 10 49
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.16
Hores de Visita: 

Q1 Dl. 15:00 – 17:00 i hores convingudes per correu electrònic

Q2

Publicacions