Jordi Marrugat Domènech

Professor Lector Serra Húnter
93 402 10 49
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.16
Hores de visita

Q1 Dt. 18 - 19 h

Q2 Dj. 15 - 18 h

Publicacions

Projectes de Recerca