Cesc Esteve i Mestre

Coordinador de la Secció de Literatura Catalana
Professor Agregat
93 403 56 23
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.10
Hores de visita

Q1 Dt. 13 - 14 h

Q2 Hores convingudes prèviament per correu electrònic

Cesc Esteve és doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona en Teoria de la literatura i literatura comparada. Ha estat investigador Ramón y Cajal a la UB (2014-2019); Marie Curie Fellow del grup de recerca 'Seminari de poètica del Renaixement', al Departament de Filologia Espanyola de la Universitat Autònoma de Barcelona (2012-2014); Visiting Research Associate del Department of Spanish, Latin American and Portuguese Studies del King's College London (2007-2011) i investigador Juan de la Cierva a la UAB (2011-2012). La seva línia d'investigació principal és la poètica i la historiografia de la primera edat moderna. Ha publicat diversos treballs sobre la formació de teories i històries dels gèneres literaris al Renaixement, i sobre la filosofia, l'escriptura i la censura de la història als segles XVI i XVII. Sobre la lírica i la tragèdia, ha publicat amb María José Vega Idea de la lírica en el Renacimiento (2004) i La teoría dramática europea del Renacimiento a la Posmodernidad (2004); sobre la poesia èpica, amb Lara Vilà, a El Pelayo del Pinciano (2005) i a Estudios sobre la tradición épica occidental (2011), i amb Vega i Vilà a La teoría de la épica en el siglo XVI (2010); sobre les poètiques de la meravella i del vulgar català al Renaixement i al Barroc, amb Josep Solervicens i Toni Moll a La poètica barroca a Europa (2009) i a La poètica renaixentista a Europa (2011); sobre la historiografia literària del Cinccents, ha publicat la monografia La invenció dels orígens. La història literària en la poètica del Renaixement (2008); sobre la teoria de la història, l'edició i l'estudi dels Della Historia Diece Dialoghi de Francesco Patrizi (2008) i el volum col·lectiu Disciplining History (2018) i diversos articles i capítols de llibre; sobre lectura i censura, és editor amb María José Vega i Julian Weiss de Reading and Censorship in Early Modern Europe, i en solitari de Las razones del censor. Control ideológico y censura de libros en la primera edad moderna (2013). Actualment té en preparació diversos treballs sobre les figuracions d'autor literari en el discurs biogràfic i a la poètica catalana de l'edat moderna. 

És coordinador de la Secció de Literatura del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB.

Grups de Recerca

Projectes de Recerca