Lluís Cifuentes i Comamala

Professor Agregat Serra Húnter
93 402 09 65
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.15
Hores de Visita: 

Q1 Dt. 17:00 - 18:00 i hores convingudes per correu electrònic: lluiscifuentes@ub.edu

Q2

Publicacions

Centres de Recerca

Grups de Recerca

Projectes de Recerca