Il ricettario del ms. 215 della Biblioteca Classense di Ravenna (ff. 93r-156v): edizione, commento linguistico e glossario

Autor
Claudia Lemme
Director
Ilaria Zamuner, Lluís Cifuentes i Sergio Lubello
Data de lectura
Lloc de lectura
Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” de Chieti-Pescara

Aquesta tesi, elaborada en el marc del programa de doctorat “Lingue, letterature e culture in contatto” de la Università degli Studi “Gabriele D’Annunzio” de Chieti-Pescara, ha estat codirigida per Ilaria Zamuner (Univ. Chieti-Pescara), Lluís Cifuentes (UB) i Sergio Lubello (Univ. Salerno), i s'inscriu en el projecte Sciència.cat.

Des de la Filologia Romànica, s’hi analitza un dels manuscrits mèdics catalans medievals més interessants, indicat al títol: un manuscrit factici elaborat a l’últim quart del segle XV per un anònim, que s’ha convingut a anomenar Anònim Classense. Aquest anònim era un metge extrauniversitari (un barber-cirurgià o cirurgià) de procedència catalana occidental que emigrà al centre-nord de la península Itàlica, possiblement aprofitant el pontificat dels Borja. Allí interaccionà amb altres col·legues de la regió, dels quals obtingué receptes i altres textos útils, confeccionà un receptari o vademècum personal (Receptari de Ravenna II), i reuní en un volum el seu quadern de notes i altres fragments de manuscrits anteriors amb obres de medicina, en català i en llatí.

Claudia Lemme analitza aquest conjunt, extremament complex, i se centra en l’anàlisi lingüística del receptari de l’Anònim Classense, en el qual predomina el català, però hi ha força textos en una varietat italoromànica i algun en llatí i en castellà. Proporciona una edició crítica d’aquest text i un glossari terminològic selectiu.