La traducció catalana medieval del Lilium medicine de Bernat de Gordon: estudi i edició del fragment conservat (llibre VII, Antidotari)

Autor
Antònia Carré i Lluís Cifuentes
Any
2017
Lloc
Londres
Pàgines
140
Col·lecció
Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 76
Editorial
Queen Mary, University of London
ISBN
978-1-910195-19-2

La col·lecció "Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar", del Queen Mary (University of London), acull l'edició d'Antònia Carré i Lluís Cifuentes, membres de l'equip de recerca de Sciència.cat, de l’únic fragment conservat de la traducció catalana del Lilium medicine (1303-1305) del professor montpellerí Bernat de Gordon, un extens tractat de medicina pràctica.

El fragment conservat de la traducció catalana conté la secció final del llibre VII de l’obra, que correspon a l’antidotari (cap. 21-25) i al capítol que el precedeix (cap. 20). Aquest fragment ha estat transmès en una miscel·lània mèdica professional, elaborada pel barber-cirurgià de Barcelona Vicenç de Colunya vers 1435 (Sevilla, Biblioteca Colombina, ms. 7–4–27). En l’estudi que precedeix l’edició, se situa l’obra en el seu context històric, se’n presenta la transmissió llatina, hebrea i, especialment, vernacla, es prova l’existència d’una traducció catalana completa, s’analitza la destacada miscel·lània que ha transmès el fragment, s’estudien les característiques de la traducció catalana i se la compara amb la castellana i la francesa, independents d’aquella. El volum es clou amb un índex de la terminologia tècnica (matèria mèdica) present al fragment que s’edita.