Narpan II: Ciencia vernácula en el Occidente mediterráneo medieval y moderno (VerMed)

Investigador principal
Lluís Cifuentes
Codi de referència
PGC2018-095417-B-C64

Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València)
Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)
Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona)
Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya)

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

Objectius: 

1. Desenvolupament de la base de dades Sciència.cat DB: revisió i publicació progressiva dels materials incorporats en fases anteriors (descripcions d'obres i manuscrits); incorporació de noves descripcions de manuscrits, impresos antics, documents sobre llibre i lectura i vocabulari tècnic; continuació del buidatge sistemàtic de temes de medicina, ciència i tècnica en les obres de la literatura catalana medieval; manteniment de l'apartat bibliogràfic. Primeres fases de la incorporació de l'arxiu de Luis García Ballester a l'apartat documental i de la de lèxic mèdic i farmacològic català aljamiat en hebreu al de vocabulari tècnic. Manteniment del web Sciència.cat, alhora informatiu i eina de divulgació de la recerca (apartats sobre temes i homenatges).

2. Explotació del material català classificat a Sciència.cat DB i del corresponent al seu context mediterrani occidental (de les àrees occitana, ibèrica i itàlica), en forma d'edicions crítiques i d'estudis sobre diversos aspectes històrics i filològics. En concret, es planteja l'edició de les traduccions catalanes de la Isagoge de Johannitius; de la traducció catalana de Ferrer Saiol de l'Opus agriculturae de Pal·ladi; d'un tractat anònim d'agricultura en català; de les traduccions francesa, occitana i italiana de la Practica oculorum de Benvenuto Grafeo; i d'una traducció italiana del capítol "De urinis" del Liber introductorius de Miquel Scot. Estudis sobre els consells mèdics personalitzats en castellà i en català, la interrelació entre ciència i literatura, l'origen de la medicina legal i la falconeria. Tesis doctorals en curs sobre el vocabulari nàutic, una traducció catalana d'alquímia, la formació del fons de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, dos receptaris mèdics en català i el seu vocabulari, un tractat de banys d'epoca moderna, i diverses obres mèdiques modernes de l'àrea valenciana.

3. Estudi del vocabulari tècnic, en particular del català, i del mutilingüisme present en les obres, amb especial atenció al fenomen de l'aljamia en hebreu. S'estudiarà el vocabulari català, en ocasions de manera comparativa, de la medicina, l'oftalmologia, l'agricultura, la farmacologia, l'alquímia i la nàutica, i el castellà de la hidrologia mèdica vigent a la Catalunya moderna. Nova edició de dues llistes de sinònims farmacològics trilingües (àrab, català i llatí) aljamiades en alfabet hebreu. Estudi del multilingüisme en els textos mèdics dels jueus catalanoaragonesos, i del vocabulari mèdic i filosoficonatural en àrab, en hebreu i aljamiat en hebreu de l'àrea occitanocatalana.