Il lessico della navigazione e delle maestranze nella Venezia dei XIV-XV secolo: studio a partire da alcuni zibaldoni marittimi

Autor
Ester Borsato
Director
Pär Larson i Lluís Cifuentes
Data de lectura
Lloc de lectura
Università degli Studi di Siena

Aquesta tesi, elaborada en el marc del programa de doctorat “Filologia e Critica" (curriculum Filologia romanza) de la Università degli Studi di Siena del programa "Estudis lingüístics, literaris i culturals" (línia de recerca “Estudis avançats en lingüística i literatura catalanes”) de la Universitat de Barcelona, s'inscriu a l'institut de recerca Opera del Vocabolario Italiano (CNR) i al projecte finançat de Sciència.cat.

Des de la intersecció entre la Filologia Romànica i la Història de la tècnica, s’analitza el vocabulari vènet de la construcció naval dels segles XIV i XV a partir de l'edició de tres manuals sobre la matèria que s'han conservat en zibaldoni (llibres miscel·lanis privats) venecians del segle XV.

Tot i centrar-se en la terminologia especialitzada generada per l'antiga Serenissima, particularment influïda pel seu àmbit d'expansió al Mediterrani oriental, l'estudi té en compte la perspectiva comparada, i inclou i analitza la terminologia equivalent produïda als Països Catalans, Provença i Gènova, les altres potències marítimes de l'Europa mediterrània de l'època. La comparació amb el vocabulari nàutic català és la més sistemàtica, atès que parteix de l'edició i estudi d'una selecció d'inventaris de galeres, redactats a les drassanes de Barcelona (fora de Venècia, no es conserven manuals de construcció naval). Igualment, s'acompanya d'un aparat d'il·lustracions per ajudar a comprendre el significat d'alguns termes.