Vernacularidades en la ciencia medieval y renacentista: textos, creadores, profesionales

Investigador principal: 
Lluís Cifuentes (UB) i Carmel Ferragud (UV)
Codi de Referència: 
MICINN-AEI/FEDER PID2021-123419NB-I00

Carmel Ferragud (Univ. València)

Meritxell Blasco Orellana (UB)

Ferran Garcia-Oliver (Univ. València)

Maria Antònia Martí Escayol (UAB)

Fernando Serrano Larráyoz (Univ. Alcalá)

Any d'inici: 
divendres, 1 juliol, 2022
Any de finalització: 
dimarts, 1 juliol, 2025

El projecte està integrat per una quarantena d’investigadors, entre l’equip de recerca (investigadors amb vinculació acadèmica permanent en diverses universitats de l'estat epanyol) i l’equip de treball (investigadors sense vinculació permanent, d'àmbit nacional i internacional).

El projecte planteja (1) l'estudi de diversos aspectes del procés de creació del sistema mèdic iniciat a finals del segle XIII i que ha arribat fins als nostres dies; (2) l'estudi del procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims; (3) la recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art.

S’enriquiran els recursos digitals en marxa, creats amb l’ajuda de projectes anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n crearan de nous (bases de dades FalconAr i MedNav), i es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats. També es potenciaran els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr.