Vernacularidades en la ciencia medieval y renacentista: textos, creadores, profesionales

Investigador principal
Lluís Cifuentes (UB) i Carmel Ferragud (UV)
Codi de referència
MICINN-AEI/FEDER PID2021-123419NB-I00

Carmel Ferragud (Univ. València)

Meritxell Blasco Orellana (UB)

Ferran Garcia-Oliver (Univ. València)

Maria Antònia Martí Escayol (UAB)

Fernando Serrano Larráyoz (Univ. Alcalá)

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte està integrat per una quarantena d’investigadors, entre l’equip de recerca (investigadors amb vinculació acadèmica permanent en diverses universitats de l'estat epanyol) i l’equip de treball (investigadors sense vinculació permanent, d'àmbit nacional i internacional).

El projecte planteja (1) l'estudi de diversos aspectes del procés de creació del sistema mèdic iniciat a finals del segle XIII i que ha arribat fins als nostres dies; (2) l'estudi del procés de vernacularització del saber mèdic, científic i tècnic paral·lel al renaixement urbà baixmedieval, en particular en el marc català però també en alguns contextos mediterranis pròxims; (3) la recepció d’aquests processos en la literatura, en el lèxic i en l’art.

S’enriquiran els recursos digitals en marxa, creats amb l’ajuda de projectes anteriors (bases de dades Sciència.cat DB i MedCat), i se’n crearan de nous (bases de dades FalconAr i MedNav), i es produiran diverses edicions crítiques i estudis especialitzats. També es potenciaran els apartats de divulgació de la recerca que hi ha a Sciència.cat i a FalconAr.