Grup de Cultura i Literatura a la baixa Edat Mitjana

Investigador principal
Lola Badia Pàmies

El Grup treballa en l'edició i interpretació de textos catalans dels segles XIII al XV. Un dels focus principals és Ramon Llull i la seva obra catalana en el context de la vernacularització del saber, que s'estudia des del Centre de Documentació Ramon Llull (CDRL), que depèn de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la UB. Els aspecters lingüístics es treballen des de la confecció d'una base de dades lèxica que donarà lloc al Diccionari del Català Antic (DTA). Els mètodes de treball del Grup combinen la filologia tradicional amb la informàtica aplicada. Està integrat per membres de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona.