Anna Fernàndez-Clot

Professora associada
93 403 56 29
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.15
Hores de Visita: 

Q1 Hores convingudes per correu electrònic

Q2 Dl. 9:30 - 10:30 h i 16-17 h

Publicacions

Centres de Recerca

Grups de Recerca

Projectes de Recerca