Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas

Investigador principal: 
Lola Badia Pàmies
Codi de Referència: 
FFI 2014-53050-C5-1-P

Antoni I. Alomar, Anthony Bonner, Eugènia Gisbert, Elena Pistolesi, Maria I. Ripoll, Josep M. Ruiz Simon.

Any d'inici: 
dissabte, 20 juny, 2015
Any de finalització: 
dimecres, 20 juny, 2018

Projecte coordinat a cinc branques que inclou dos subprojectes de la UB, dos de la UAB i un de la UdG. El projecte de la UB treballa sobretot en Llull, en la Base de Dades Ramon Llull i el Diccionari de Textos Catalans Antics. Els altres projectes coordinats treballen en Eiximenis, Vilanova, els cançoners i la tradició clàssica als segles XV i XVI.