Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas

Investigador principal
Lola Badia Pàmies
Codi de referència
FFI 2014-53050-C5-1-P

Antoni I. Alomar, Anthony Bonner, Eugènia Gisbert, Elena Pistolesi, Maria I. Ripoll, Josep M. Ruiz Simon.

Any d'inici
Any de finalització