Sciència.cat

Investigador principal
Lluís Cifuentes
Antònia Carré (Universitat Oberta de Catalunya) Carmel Ferragud Domingo (Universitat de València)
Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá)
Meritxell Blasco Orellana (Universitat de Barcelona)
Anna Gudayol i Torelló (Biblioteca de Catalunya)

Sciència.cat posa a l'abast de la comunitat acadèmica internacional i del públic il•lustrat en general una part del patrimoni històric català encara poc conegut i estudiat: el constituït per les obres de caràcter científic i tècnic que van circular en llengua catalana —tant en redacció original com en traducció a p artir d'altres llengües— durant els últims segles de l'Edat Mitjana i el primer Renaixement (ss. XIII-XVI).