Alfred Quintana Garrido

Professor Associat d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Graus de la Facultat de Dret
Despatx de la Comissió de Política Lingüística
Hores de visita

Q1 Hores convingudes prèviament per correu electrònic

Q2 Hores convingudes prèviament per correu electrònic