Alfred Quintana Garrido

Professor Associat d'Universitat (Dret)
93 402 90 48
Graus de la Facultat de Dret
Despatx de la Comissió de Política Lingüística
Hores de Visita: 

Q1 Hores convingudes i per e-mail a  aquintana@ub.edu;

Q2 Hores convingudes i per e-mail a  aquintana@ub.edu;