Andreu Bosch Rodoreda

Professor Associat d'Universitat
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.11
Hores de visita

Q1 Hores concertades prèviament per correu electrònic

Q2

Publicacions

Grups de Recerca

Projectes de Recerca