Scripta i variació dialectal

Investigador principal
Àngels Massip i Bonet

Joan Veny i Clar

Xavier Luna

Catalina Martínez

Montserrat Alegre

Montserrat Barri

Joan Antoni González

Joan Carles Villalonga

Any d'inici
Cos de text

El projecte Scripta i variació dialectal, promogut pel doctor Joan Veny i la doctora Àngels Massip, es va iniciar l'any 1996 sota la direcció del doctor Veny. El projecte té com a objectiu general reunir un corpus automatitzat de textos representatius de la llengua catalana, des del segle XIII fins al segle XX, que ens permeti d'estudiar la variació diatòpica i diastràtica per tal trobar pautes de comportament generals de la relació entre llengua oral i escrita.