Scripta i variació dialectal

Investigador principal
Àngels Massip i Bonet

Joan Veny i Clar

Xavier Luna

Catalina Martínez

Montserrat Alegre

Montserrat Barri

Joan Antoni González

Joan Carles Villalonga

Any d'inici