Grup d'innovació docent en Fonètica Catalana - FONCAT

Investigador principal
Josefina Carrera-Sabaté

Roser Güell Isern

Gemma Reguant Fosas
 

El grup d’innovació docent en fonètica catalana FONCAT té l’objectiu d’elaborar materials didàctics per tal que l’aprenentatge de la fonètica catalana sigui autònom i aplicat. A més, pretén donar resposta a les necessitats dels universitaris, d’estudiants d’altres nivells educatius i de professionals relacionats amb la logopèdia o l’assessorament lingüístic.