Josep Solervicens Bo

Vicedegà de Recerca de Filologia
Professor Titular d'universitat
93 403 56 23
Grau de Filologia Catalana
Despatx 3.10
Hores de visita

Q1 Dl. 9 - 10:30 h i 19 - 20 h

Q2 Hores convingudes prèviament per correu electrònic

Josep Solervicens és professor titular a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona i ha estat professor convidat a l’Institut für Romanische Philologie de la Freie Universität de Berlín (2004-2006). La seva tasca docent i investigadora se centra en l’anàlisi de poètiques, retòriques i creacions literàries del Renaixement i del Barroc. Ha estudiat la teoria dels gèneres literaris al Renaixement i al Barroc; la recreació de dos gèneres d'arrel clàssica, el diàleg i la comèdia, al Renaixement; i la creació de gèneres nous a la literatura barroca. Els diàlegs escrits en català, llatí i castellà a l'àmbit català durant els segles XV i XVI van ser l'eix de la seva tesi doctoral, editada a El diàleg renaixentista: Joan Lluís Vives, Cristòfor Despuig, Lluís del Milà, Antoni Agustín (1997). Ha publicat articles sobre poètiques italianes del Renaixement i del Barroc; sobre obres dramàtiques catalanes com La vesita de Ferrandis d'Herèdia, l'anònima Comèdia de Corney o la Tragicomèdia pastoril d’amor, firmesa i porfia de Fontanella​; i sobre proses argumentatives barroques com l'Ateneo de grandesa o la Panegírica alabança a Pau Claris. Ha estudiat també l’obra literària de Joan Lluís Vives, la biblioteca de la marquesa del Cenete Mencía de Mendoza (1508-1554) i el paper que aquesta dama jugà en la vida intel·lectual valenciana del Renaixement. És autor del manual Literatura catalana moderna: el Renaixement (2000); ha tingut cura, juntament amb Eulàlia Duran, del volum Renaixement a la carta (1996) i ha coordinat l'edició de l'Obra completa de Miquel Batllori (1992-2004, 19 vols.). Ha obtingut el premi Joan Fuster d'assaig i el premi Milà i Fontanals d'investigació literària. Actualment dirigeix el projecte d’investigació Mimesi. El pensament literari a l’àmbit català durant l’edat moderna (finançat pel MECC i l'AGAUR), és investigador associat al projecte Performativität und Episteme: Indexikalität, Fiktion und Wahrheitsanspruch in der Renaissance que dirigeix Klaus W. Hempfer a la Freie Universität de Berlín i és responsable, amb Lola Badia, del Seminari de cultura literària medieval i moderna de la UB. Ha coordinat el volum IV de la Història de la literatura catalana, dedicat a Renaixement, Barroc i Il·lustració (Enciclopèdia Catalana - Ed. Barcino, 2016).

CV complet.

Publicacions

Grups de Recerca

Projectes de Recerca