Blanca Rey Serra

Professora Associada d'Universitat
93 403 56 31
Grau de Filologia Catalana
Despatx 4.12
Hores de Visita: 

Q1. Dl. 19:00 - 20:00 i mDc. 17:30 - 18:30 Concertades prèviament per correu electrònic

Q2.