Plurilingüisme social i educació secundària (no obligatòria). RESOL 3

Investigador principal
Francesc Xavier Vila
Codi de referència
FFI2012-39285-C02-01

Vanessa Bretxa i Riera, Mariona Casas Deseures, Llorenç Comajoan Colomé, Miriam Egea Amorín, Assumpta Fargas Riera, Mar Forment Fernández, Avel·lí Flors Mas, Leticia García Gómez, Cristina Illamola Gómez, Rudi Janssens, Joan Mallart Navarra, Joan Melià Piqueras, Carles Múrcia Sànchez, Miquel Àngel Pradilla Cardona, Natxo Sorolla Vidal, Montserrat Vilà Santasusana.

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte RESOL3 s’emmarca en la línia de recerca en sociolingüística educativa i té com a objectiu analitzar l’evolució de les competències, els usos i les ideologies lingüístiques dels preadolescents i adolescents de Catalunya, la Franja i les Illes Balears. Aquest projecte continua la recerca duta a terme durant els projectes RESOL (2007-2009) i RESOLSEC (2010-2012), i pretén analitzar els canvis entre l’educació secundària obligatòria (ESO) i la no obligatòria (batxillerat i cicles formatius). Amb aquests tres projectes encadenats es tindran dades dels mateixos informants en quatre punts de la seva vida (6è de primària, 1r d’ESO, 4t d’ESO i batxillerat/cicles formatius), fet que permetrà construir una base de dades gairebé única a Europa. El projecte es desenvolupa entre 2013 i 2015 i està finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (codi FFI2012-39285-C02-01).