GLOBINMED: Globalización y plurilingüismo social y familiar en comunidades lingüísticas medianas

Investigador principal
Emili Boix Fuster
Codi de referència
FFI2012-35502
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte GLOBLINMED (globalització i plurilingüisme social i familiar en comunitats lingüístiques mitjanes) recull i analitza les ideologies lingüístiques de cònjuges de famílies multilingües per tal d’escatir les tendències en la transmissió lingüística intergeneracional en comunitats lingüístiques mitjanes. S’utilitzen tècniques qualitatives (entrevistes semidirigides), comunes a totes àrees estudiades tant dels països de llengua catalana (València, Mallorca i Catalunya) com de la resta d’Europa (República Txeca, Estònia, Lituània, Estònia i Dinamarca).