Cohesió i argumentació en gèneres conversacionals (COHARGUMENT)

Investigador principal
Núria Alturo Monné
Codi de referència
FFI2011-25236
Any d'inici
Any de finalització