Cohesió i argumentació en gèneres conversacionals (COHARGUMENT)

Investigador principal: 
Núria Alturo Monné
Codi de Referència: 
FFI2011-25236
Any d'inici: 
diumenge, 1 gener, 2012
Any de finalització: 
dijous, 31 desembre, 2015

El projecte COHARGUMENT estudia els mecanismes principals de cohesió en la construcció cooperativa del discurs argumentatiu dialògic, tant en contextos formals (debats parlamentaris i mediàtics) com informals (converses quotidianes informals).