Guies de pronuniació del català per a no-catalanoparlants (2a fase)

Codi de Referència: 
2012PID-UB/072
Any d'inici: 
diumenge, 1 gener, 2012
Any de finalització: 
dimarts, 31 desembre, 2013