Impacte del model escolar en la integració sociocultural i lingüística de l'alumnat d'origen immigrat

Investigador principal
Vanessa Bretxa i Llorenç Comajoan
Codi de referència
530895-LLP-1-2012-1-NL-KA2-KA2Nw
Any d'inici
Any de finalització