Lexdialgram. Portal de lèxics i gramàtiques dialectals del català del segle XIX

Investigador principal
Maria Pilar Perea
Codi de referència
FFI2010-18940 (subprograma FILO)

Germà Colón (Universität Bäsel); Lluís Gimeno (Universitat Jaume I); Antonio Ruiz-Tinoco (Sophia University, Japan); Beatrice Schmid (Universität Bäsel); Manuel Sifre Gómez (Universitat Jaume I); Hiroto Ueda (Universidad de Tokyo); Eveline Wandl-Vogt (Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika).

Any d'inici
Any de finalització