Límites, fronteras y pliegues. Poesía visual y lectura liminar

Investigador principal: 
Carles Méndez (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
Codi de Referència: 
VACJ/RUPI/6926-144

Ioulia Akhmadeeva, Marc Audí, Carlota Caulfield, Bibiana Crespo, Eva Figueras, Marcin Kurek, Margara de Haene Rosique, Estel Marín, Mar Redondo, Pilar Rosado.

Any d'inici: 
dilluns, 10 novembre, 2014
Any de finalització: 
dijous, 10 novembre, 2016

L’objectiu general del projecte és el de generar coneixement al voltant de les noves formes de relat contemporani des de la construcció estètica, prenent com a suport i eina la poesia visual, i establint com a temàtica fonamental el límit, la frontera o la seva dissolució a fi d’ampliar possibilitats de lectoescriptura visual. Tot això dividit en dos estrats (que es complementen i se superposen): a) el problema abordat des de la pràctica artística com ara la generació de poemes visuals i experimentals i b) teòricament estudiant les possibilitats i les tensions que es generen en els límits entre les maneres de relatar i les maneres de llegir en l’actualitat.