Límites, fronteras y pliegues. Poesía visual y lectura liminar

Investigador principal
Carles Méndez (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez)
Codi de referència
VACJ/RUPI/6926-144

Ioulia Akhmadeeva, Marc Audí, Carlota Caulfield, Bibiana Crespo, Eva Figueras, Marcin Kurek, Margara de Haene Rosique, Estel Marín, Mar Redondo, Pilar Rosado.

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

L’objectiu general del projecte és el de generar coneixement al voltant de les noves formes de relat contemporani des de la construcció estètica, prenent com a suport i eina la poesia visual, i establint com a temàtica fonamental el límit, la frontera o la seva dissolució a fi d’ampliar possibilitats de lectoescriptura visual. Tot això dividit en dos estrats (que es complementen i se superposen): a) el problema abordat des de la pràctica artística com ara la generació de poemes visuals i experimentals i b) teòricament estudiant les possibilitats i les tensions que es generen en els límits entre les maneres de relatar i les maneres de llegir en l’actualitat.