Ecdótica, lengua literaria y poéticas: creación y crítica catalanas de los siglos XIX y XX

Investigador principal
Josep Murgades Barceló
Codi de referència
FFI2011-24539

Maria Dasca, Jordi Larios, Assumpta Terés, Jordi Pujol Pardell, Núria León Mercader.

Cos de text

L'objectiu principal d'aquest projecte de recerca és de difondre textos literaris i paraliteraris dels segles XIX i XX mitjançant edicions crítiques solvents, amb vista a llur ulterior publicació en el marc de col·leccions editorials, de revistes especialitzades, d'actes de congressos científics o, també, en suport informàtic. Objectius subsidiaris del projecte són: analitzar la funció genètica d'alguns d'aquests textos, destriar-ne les respectives poètiques i celebrar, regularment, trobades de discussió de les diverses recerques en curs.