Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística

Investigador principal
Maria-Rosa Lloret (IP1), Clàudia Pons-Moll (IP2)
Codi de referència
FFI2016-76245-C3-3-P

Esteve Clua (UPF), Jesús Jiménez (UV), Ricard Herrero (Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir), Esteve Valls (UIC), Violeta Martínez-Paricio (Fundació de la Comunitat Valenciana)

Any d'inici
Any de finalització