Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator

Investigador principal
Francesc Xavier Vila Moreno
Codi de referència
530895-LLP-1-2012-1-NL-KA2-KA2Nw

Eva pons, Vanessa bretxa, Guillem Pujades.

Any d'inici
Any de finalització