Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator

Investigador principal
Francesc Xavier Vila Moreno
Codi de referència
530895-LLP-1-2012-1-NL-KA2-KA2Nw

Eva pons, Vanessa bretxa, Guillem Pujades.

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte LEARNMe, Language and Education Addressed through Research and Networking by Mercator, 2012-2015, és un projecte finançat per la Unió Europea que pretén proporcionar directrius i recomanacions per als responsables de la política lingüística i els professionals en el terreny de la política, la gestió, l’ensenyament i la presència als mitjans de les llengües menys difoses. Altres centres participants en el projecte: Fryske Akademy, Mercator Instititue Universitat d'Aberyswyth, Universitat d'Estocolm, Acadèmia de Ciències d'Hongria.