Programa d'innovació docent "Aula de Literatura i Meditació"

Investigador principal
Albert Soler
Any d'inici