Programa d'innovació docent "Aula de Literatura i Meditació"

Investigador principal
Albert Soler
Any d'inici
Cos de text

Aquest programa és un projecte d'innovació docent que posa en relació la literatura (entesa com a exercici de lectura i d'escriptura) amb la meditació i l'atenció. Partim de la premissa que mitjançant la meditació s'obre una disposició completament nova davant del text, més dialògica, empàtica, comprensiva, que aconsegueix que el text interpel·li i impacti el lector no només per la transmissió d’uns coneixements sinó també per la transmissió d’una experiència.

Tant en pedagogia com en psicologia s’utilitzen tota mena de pràctiques meditatives per aconseguir un estat d’alta receptivitat i d’atenció. Treballem precisament això, amb tot un seguit de propostes variades, que aprofitem alhora per fer un acostament cultural i patrimonial a les tradicions de la meditació, aprofitant sobretot també la seva dimensió literària.

A la pràctica, aquests exercicis de meditació o mindfulness són molt idonis per exercitar l’atenció dels alumnes, la comprensió lectora o la disposició davant del text. Això afavoreix llegir un text sense judici, és a dir, gaudir-lo més enllà de l’anàlisi, sensorialment. I també afavoreix fer un salt del text a l’experiència personal, per treure’n un aprenentatge. Aquest és un valor que volem reivindicar especialment, i que connecta molt amb els interessos dels alumnes.

Perseguim també la creació d'un corpus de textos de reflexió sobre la literatura com a instrument de formació de la interioritat des d'un punt de vista pedagògic i psicològic.