Guies de pronuniació del català per a no-catalanoparlants

Codi de Referència: 
2011PID-UB/43
Any d'inici: 
dissabte, 1 gener, 2011
Any de finalització: 
dimecres, 31 desembre, 2014

Entitat finaçadora: AMQD - Ajut per a la millora de la Qualitat Docent, UB