Ensenyament de la fonètica del català com a llengua estrangera. Observació de l’impacte del web Guies de pronunciació del català en assignatures de llengua oral.

Investigador principal
Josefina Carrera-Sabaté
Codi de referència
2014PID-UB/055
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

En aquest projecte pretenem, d’una banda, observar el grau d’utilitat del web Guies de pronunciació del català en estudiants de la UB que tenen problemes en la pronúncia del català.