Variació i canvi lingüístic en català: anàlisi i comparació des de les perspectives geolingüística i lexicogràfica dialectal (GEO-LEX-CAT)

Investigador principal
Maria Pilar Perea Sabater
Codi de referència
PGC2018-095077-B-C43
José Enrique Gargallo Gil Antonio Torres Torres Joan Fontana Tous Germà Colón Domènech Lluís Gimeno Betí Chitsuko Fukushima Antonio Ruiz Tinoco Beatrice Schmid Hiroto Ueda Gemma Ferrer
Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El subprojecte “VARIACIÓ I CANVI LINGÜÍSTIC EN CATALÀ: ANÀLISI I COMPARACIÓ DES DE LES PERSPECTIVES GEOLINGÜÍSTICA I LEXICOGRÀFICA DIALECTAL (GEO-LEX-CAT)” (PGC2018-095077-B-C43) forma part del projecte coordinat EL ATLAS LINGÜÍSTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: EDICIÓN DIGITAL Y ANÁLISIS DE DATOS (ALPI: EDA). Es proposa, d’una banda, completar la introducció dels materials corresponents a les localitats del domini lingüístic català de l’“Atlas Lingüístico de la Península Ibérica” (ALPI) i, d’una altra, desenvolupar estudis contrastius i comparatius d’aquests materials amb les dades que inclouen el “Diccionari català-valencià-balear” (DCVB) i l’“Atlas Linguístic del Domini Català” (ALDC), com també amb altres treballs que examinen la variació lingüística des d’una perspectiva geogràfica.