Variació i canvi lingüístic en català: anàlisi i comparació des de les perspectives geolingüística i lexicogràfica dialectal (GEO-LEX-CAT)

Investigador principal: 
Maria Pilar Perea Sabater
Codi de Referència: 
PGC2018-095077-B-C43
José Enrique Gargallo Gil
Antonio Torres Torres
Joan Fontana Tous
Germà Colón Domènech
Lluís Gimeno Betí
Chitsuko Fukushima
Antonio Ruiz Tinoco
Beatrice Schmid
Hiroto Ueda
Gemma Ferrer
Any d'inici: 
dimarts, 1 gener, 2019
Any de finalització: 
dissabte, 31 desembre, 2022

El subprojecte “VARIACIÓ I CANVI LINGÜÍSTIC EN CATALÀ: ANÀLISI I COMPARACIÓ DES DE LES PERSPECTIVES GEOLINGÜÍSTICA I LEXICOGRÀFICA DIALECTAL (GEO-LEX-CAT)” (PGC2018-095077-B-C43) forma part del projecte coordinat EL ATLAS LINGÜÍSTICO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA: EDICIÓN DIGITAL Y ANÁLISIS DE DATOS (ALPI: EDA). Es proposa, d’una banda, completar la introducció dels materials corresponents a les localitats del domini lingüístic català de l’“Atlas Lingüístico de la Península Ibérica” (ALPI) i, d’una altra, desenvolupar estudis contrastius i comparatius d’aquests materials amb les dades que inclouen el “Diccionari català-valencià-balear” (DCVB) i l’“Atlas Linguístic del Domini Català” (ALDC), com també amb altres treballs que examinen la variació lingüística des d’una perspectiva geogràfica.