Variació i canvi lingüístic en català: anàlisi i comparació des de les perspectives geolingüística i lexicogràfica dialectal (GEO-LEX-CAT)

Investigador principal
Maria Pilar Perea Sabater
Codi de referència
PGC2018-095077-B-C43
José Enrique Gargallo Gil Antonio Torres Torres Joan Fontana Tous Germà Colón Domènech Lluís Gimeno Betí Chitsuko Fukushima Antonio Ruiz Tinoco Beatrice Schmid Hiroto Ueda Gemma Ferrer
Any d'inici
Any de finalització