Joan Brossa i la poesia catalana postfranquista

Investigador principal: 
Glòria Bordons
Codi de Referència: 
W007 - ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL UB

Anna Maria Moreno, Alejandro González (Universidad de L’Havana), Anier López (Universidad de L’Havana), Marta Escartín (lectora català a Universitat de L’Havana).

Any d'inici: 
divendres, 23 gener, 2015
Any de finalització: 
dimecres, 30 setembre, 2015

Els objectius d’aquest projecte són bàsicament tres: 1) Establir vincles de col·laboració amb la finalitat d’adquirir més coneixement sobre la literatura catalana postfranquista i els enllaços entre avantguarda i catalanitat per part de la Universitat de l’Havana.  2) Trobar els elements comuns entre les recerques cubanes i catalanes a fi d’elaborar un projecte comú que permetés aprofundir en les relacions entre poetes experimentals d’una i altra banda. I 3) finalment es perfila un tercer objectiu relacionat amb la creativitat, pel fet que la Càtedra estudiantil Joan Brossa ha creat un Premi Joan Brossa a fi d’incentivar la creació de poesia i prosa experimentals.