Joan Brossa i la poesia catalana postfranquista

Investigador principal
Glòria Bordons
Codi de referència
W007 - ACTIVITATS DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL UB

Anna Maria Moreno, Alejandro González (Universidad de L’Havana), Anier López (Universidad de L’Havana), Marta Escartín (lectora català a Universitat de L’Havana).

Any d'inici
Any de finalització