Informatización, fuentes dialectales, referentes lexicográficos, cartografía y sonido del “Diccionari Català-Valencià-Balear” (DCVB2.0+)

Investigador principal
Pilar Perea Sabater
Codi de referència
FFI2013-41077-P

ÁLVAREZ DE MIRANDA DE LA GÁNDARA, PEDRO
COLON DOMENECH, GERMA
FUKUSHIMA , CHITSUKO
GIMENO BETI, LLUIS
MARI MAYANS, ISIDOR
RUÍZ TINOCO, ANTONIO
SCHMID , BEATRICE
SIFRE GOMEZ, MANUEL
UEDA , HIROTO
WANDL-VOGT , EVELINE

Any d'inici
Any de finalització
Cos de text

El projecte “Informatización, fuentes dialectales, referentes lexicográficos, cartografía y sonido del Diccionari català-valencià-balear (DCVB 2.0+)” es proposa d’explotar el potencial del Diccionari català -valencià - balear (DCVB), d’Antoni M. Alcover i de Francesc de B. Moll, una obra de referència per a les lexicografíes catalana i romànica, utilitzant els recursos informàtics actuals. L’objectiu principal és aconseguir una consulta interactiva que propiciï el desenvolupament d’estudis lèxics més complets, basant-se principalment en la recopilació de les fonts documentals que van constituir el vessant escrit de l’obra.