Millora de la competència comunicativa (lingüística i cultural) del futur mestre

Investigador principal
Glòria Bordons
Codi de referència
ARMIF 00017

Rosa Brion, Sílvia Burset, Jèssica Espítia, Natàlia Fullana, Vicenta Gonzàlez, Inés Pascual, Joan Tomàs Pujolà, Imma Roman, Lídia Usó.

Any d'inici
Any de finalització