Iarg-AnCora: Anotación de los corpus AnCora con argumentos implícitos

Investigador principal
Mariona Taulé Delor
Codi de referència
FFI2011-13737-E. Subprograma FILO
Any d'inici
Any de finalització